มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับ Pampanga State Agricultural University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสานต่อความร่วมมือ

17 ก.ค. 2023
46
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์, อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์, อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลเทพ มีคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับ Pampanga State Agricultural University ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมพูดคุยหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของ Pampanga State Agricultural University
*******************************
Maejo University has signed an extension of academic cooperation with Pampanga State Agricultural University in the Philippines to continue their collaboration.
On July 17, 2566 (2023), Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, the President of Maejo University, together with Associate Professor Dr. Wasin Charentanathornkul, Acting Dean of the Faculty of Veterinary Medicine, Dr. Saran Chantalay, Deputy Dean of the Faculty of Leberal Arts, Dr. Wongphan Promwong, Assistant to the Dean of the Faculty of Agricultural Production, and Assistant Professor Kamonthep Mecam, professor of the Faculty of Science, participated in the signing ceremony to extend the academic cooperation with Pampanga State Agricultural University via an online meeting held in the University Council Room, 5th floor, the University Office. They also discussed future collaborative activities with departments of Pampanga State Agricultural University.
[su_custom_gallery source=”media: 90025,90026,90028,90029,90030,90031,90032,90033,90034,90035,90036,90037,90038,90039,90040,90041,90042,90043,90044,90045″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน