วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ On The Job Training Program in Hotel and Hospitality Service Industry Management สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

14 ก.ค. 2023
14

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Kuan-Ying Chen, Chairman, Department of Hotel Management & Bachelor’s Degree Program in Hospitality ManagementTainan University of Technology (TUTEch) , Taiwan นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ On The Job Training Program in Hotel and Hospitality Service Industry Management จำนวน 21 ราย เข้าคารวะอธิการบดี โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะได้ทำการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในโรงแรม Four Seasons, Shangri-La Hotel, U Nimman Hotel, U Hotel ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ TUTEch ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566

[su_custom_gallery source=”media: 90008,90009,90011,90012,90013,90014,90015,90016,90017,90018″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]