วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิทยาลัยมาบตาพุด จังหวัดระยอง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

14 ก.ค. 2023
14

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและวัตถุของการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โดยมี ดร.สิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมาบตาพุด จังหวัดระยอง กล่าวถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ของการการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน สำหรับการลงนามครั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยมาบตาพุด โดยตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานทดแทน ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร

[su_custom_gallery source=”media: 89974,89975,89976,89977,89978,89979,89980,89981,89982,89983,89984,89985,89986,89987,89988,89989,89990,89991,89992,89993,89994,89995,89996,89997,89998,89999,90000,90001,90002,90003″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน