คณะศิลปศาสตร์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และร่วมต้อนรับแขกจากไต้หวัน

24 ม.ค. 2020
21

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 รศ.ดร.วีรพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ และกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย National Penghu University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เนื่องในโอกาสเดินทางมาหารือเรื่องการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ ของคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 – 22 มกราคม 2563   ข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 8993,8994,8995,8996,8997,8998,8999,9000,9001,9002,9004,9005,9006,9007,9008,9009,9010,9011,9012,9013,9014,9015,9016,9017,9018,9019,9020,9021,9022,9023,9024,9025,9026,9027,9028,9029,9030,9031,9032,9033,9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044,9045,9046″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน