วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

05 ก.ค. 2023
18

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร นักศึกษา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เชียงใหม่

[su_custom_gallery source=”media: 89845,89846,89847,89848,89849,89850,89851,89852,89853,89854,89856,89857,89858,89859,89860,89861″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]