วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะผู้เข้าร่วมประชุม Consortium and Quality Committee Metting – SWAP เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้หารือความร่วมมือทางวิชาการ

22 มิ.ย. 2023
10

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองอินทนิล (ชั้น2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม Consortium and Quality Committee Metting – SWAP จำนวน 30 คน เพื่อแลกเปลี่ยน หารือความร่วมมือทางวิชาการ และสรุปความคืบหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย พร้อมทั้งผู้ร่วมประชุมจะเข้าศึกษาดูงานในส่วนของห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการของเสียของมหาวิทยาลัย การเลี้ยงใส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ และการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

[su_custom_gallery source=”media: 89657,89658,89659,89660,89661,89662,89663,89664″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้