กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER

16 มิ.ย. 2023
11

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปรชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการ กองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากรกองกลาง นำทีมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANV FOR BEGINNER เพื่อเป็นการนำมาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป โดยมีนางสาวธัญชนก สีหาพล สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ เป็นวิทยากร

[su_custom_gallery source=”media: 89594,89595,89596,89597,89598,89599,89600,89601,89602,89603,89604,89605,89606,89607,89608,89609,89610,89611,89612,89613,89614,89615″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้