วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ National IIan University (NIIU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชุมหารือด้านการวิจัยร่วมกัน

15 มิ.ย. 2023
8

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพวงเสด ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร National IIan University (NIIU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมี 1. Prof. Dr. Po-Ching Wu (President) 2. Prof. Dr. Wei-Jung Chen (Vice President for Academic Affairs, Dean of the College of Bioresources) 3. Prof. Dr. Yung-Chiung Chang (Dean of Academic Affairs) 4. Prof. Dr. Kuo-Feng Hua (Chairman of the Department of Biotechnology and Animal Science) สำหรับการประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกัน “Maejo University-National Ilan University International Highlight Joint Research Project” จะมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2568 เพื่อเป็นการส่งเสริม แลกเปลี่ยน และขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน

.

[su_custom_gallery source=”media: 89577,89578,89579,89580,89581,89582,89583,89584,89585,89586″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้