วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

คณะผู้บริหาร National IIan University (NIIU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและหารือสร้างความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน

14 มิ.ย. 2023
13

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 | วิทยาลัยนานาชาติ / กองวิเทศสัมพันธ์ นำ Prof.Dr. Po-Chiang Wu อธิการบดี พร้อมคณะจาก National IIan University (NIIU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าพบ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ , ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐาน IFOAM เพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตพืชอินทรีย์ และการปลูกกัญชาอินทรีย์เพื่อการแพทย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 89546,89542,89544,89535,89566,89565,89564,89563,89562,89561,89560,89559,89558,89557,89556,89555,89554,89553,89552,89551,89550,89549,89548,89547,89546,89543,89535,89542″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]