วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร Educational Cooperation Program โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Vanung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

12 มิ.ย. 2023
6

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ชาวต่างชาติ ของมหาวิทยาลัย Vanung University จากประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย ซึ่งเป็นการจัดพิธีเป็นกรณีพิเศษ โดยมีนักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP) จำนวน 36 รายที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะเข้าร่วมในพิธีรับปริญญาบัตรประจำปี 2022 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ในการนี้ ได้มีผู้ปกครองนักศึกษาได้ร่วมเดินทางจากประเทศไทย เพื่อมาแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
.

[su_custom_gallery source=”media: 89431,89432,89433,89434,89435,89436,89437,89438,89440,89441,89442,89443,89444,89445,89446,89447″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]