วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำภาคเหนือ ( แม่โจ้ ) ประจำปี 2566

07 มิ.ย. 2023
4

จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า เป็น “บิดาเกษตรแม่โจ้” และพิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันปล่อยกล้วยไม้ 99 ต้น  ร่วมฉลองแม่โจ้ 90 ปี  ณ  อุทยานกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาลเจ้าแม่โจ้ แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 89352,89353,89354,89355,89356,89357,89358,89359,89360,89361,89362,89363,89364,89365,89366,89367,89368,89369,89370,89371,89372,89373,89374,89375,89376,89377,89378,89379,89380,89381,89382,89383,89384,89385,89386,89387,89388,89389,89390,89391,89392,89393,89394,89395,89396,89397,89398,89399,89400,89401,89402,89403″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]

[su_custom_gallery source=”media: 89405,89406,89407,89408,89409,89410,89411,89412,89413,89414,89415,89416,89417″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]