คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน กรมปศุสัตว์ ลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

02 มิ.ย. 2023
8

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย รักษาการแทนคณบดี(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล) ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน กรมปศุสัตว์ โดย ผู้อำนวยการ (นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม) พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ทั้ง 2 ฝ่าย เข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเข้าเยี่ยมชมคลินิกรักษาสัตว์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

[su_custom_gallery source=”media: 89098,89100,89101,89102,89103,89104″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]