วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

01 มิ.ย. 2023
9

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกันในการ เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือ ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ตลอดจนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่สังคม ชุมชน ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิกาบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายประหยัดทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

[su_custom_gallery source=”media: 89067,89066,89065,89064,89063,89062,89061,89060,89059,89058,89057,89056,89055,89054,89053,89052,89051,89049,89048,89047,89045″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]