วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “2023 University Consortium Graduate Forum” ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน ประชุมสัมมนาวิชาการ “2023 University Consortium Graduate Forum” ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ Future of Agriculture Sustainability ; Organic Interlligent Agriculture” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในเครือสมาชิก “University Consortium” จำนวน 11 มหาวิทยาลัย จาก 6 ประเทศ (ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และไทย)ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้ร่วมนำเสนอ เรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ จำนวนกว่า 55 ผลงาน

[su_custom_gallery source=”media: 88961,88962,88963,88965,88966,88967,88968,88969,88970,88971,88972,88973,88974,88975,88976,88977″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้