วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ : 3D printing for kids (โปรแกรม Tinkercad)

ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ : 3D printing for kids (โปรแกรม Tinkercad) ให้กับน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปี จัดขึ้นโดยสาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งภายในโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมสร้างแบบเสมือนสามมิติให้น้องๆ และเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการออกแบบภาพสามมิติ

.

[su_custom_gallery source=”media: 88872,88873,88874,88875,88876,88877,88878,88879,88880,88881,88882,88883,88884″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้