วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดตลาดเกษตรแม่โจ้ วิถีชุมชน คนรักสุขภาพ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่

22 เม.ย. 2023
14
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ ตลาดเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเปิดตลาดเกษตรแม่โจ้ “กิ๋นของเมือง ฟังซอ ผ่อกาดอินทรีย์ เยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดชุมชนส่งผลต่อเนื่องไปยังการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจน คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ โดยภายในงานพบกับกิจกรรม และบูทจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) สมุนไพร สินค้า OTOP งานหัตถกรรมชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และวัสดุทางเกษตร เป็นต้น
.
การดำเนินงานของตลาดเกษตรเกษตรแม่โจ้ เขตตลาดชุมชนและตลาดต้นไม้ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน “ตลาดต้องชม” ภายใต้ความส่งเสริมของกรมการค้าภายในมาอย่างต่อเนื่อง และในระยะต่อไปมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณอาคารเกษตรอินทรีย์ อาคารคาวบอย และพื้นที่อื่นในบริเวณตลาดเกษตรแม่โจ้ เพื่อบริการให้แก่ชุมชน ตลอดจนก่อให้เกิดรายได้ต่อไป
[su_custom_gallery source=”media: 88785,88786,88787,88788,88789,88790,88791,88792,88793,88794,88795,88796,88797,88798″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้