วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำองค์นักศึกษา ประจำปี 2565

31 มี.ค. 2023
6

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติและให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 ที่เป็นผู้แทนนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติติงานด้านกิจการนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย ในวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี และกลไกสำคัญทำให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านพัฒนานักศึกษา เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติคุณในการทำงานกิจกรรมนักศึกษา และเป็นการแสดงความขอบคุณผู้นำนักศึกษาที่เคยร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนักศึกษา

[su_custom_gallery source=”media: 88504,88505,88506,88507,88508,88509,88511,88512,88513,88514,88515,88516,88517,88518,88519,88520,88521″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]