วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 จังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องรับวิทยุดิจิตอลแก่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง ในโครงการวิจัยทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนนภูมิภาค ระยะที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี   ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจิรัฐิโชติ อยู่สุข หัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุง/หัวสถานีโครงข่าย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเดินทางมามอบเครื่องรับวิทยุดิจิทัลจำนวน 250 เครื่อง ในโครงการวิจัยทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+  ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1  โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าประสงค์ คือให้มีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และ กระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้มีระบบวิทยุดิจิตอลให้บริการภายใน 3 ปี  การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ DAB+ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการวทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และการใช้โครงข่ายและการออกแบบการเชื่อมโยงสัญญาณเพื่อให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูล ตอบสนองความความต้องการการใช้งานของประชาชนเพื่อให้กิจการกระจายเสียงได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศต่อไปโดยงานความถี่วิทยุในการทดลองหรือทดสอบสำหรับกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน  สำหรับพื้นที่การกระจายเสียงนั้นจะออกอากาศรายการเดียวกันทุกสถานีส่งที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา

.

[su_custom_gallery source=”media: 88471,88472,88473,88474,88475,88476,88477,88478,88479,88480,88481″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]