วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จัดโครงการ”การจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้”

29 มี.ค. 2023
8

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมการประชุมให้ความรู้ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการธรรมนูญสุขภาพ และศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และผู้เข้าโครงการ (ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน) เข้าร่วมกว่า 90 คน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 88440,88442,88443,88444,88445,88447,88448,88449,88450,88451,88452″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]