วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

20 มี.ค. 2023
9

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย (อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร) ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย Agri-Aqua Technology Business Incubator (AATBI) จำนวน 22 มหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ ถึงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ เครือข่ายภาคเนือย ทั้งการนี้ยังมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

[su_custom_gallery source=”media: 88298,88299,88300,88301,88302,88304,88305,88306,88307″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]