วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดลำพูน

16 มี.ค. 2023
12

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะนักวิจัยโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : บริบทพื้นที่จังหวัดลำพูน (ลำพูนโมเดล)พร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง และตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดลำพูนเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่ายั่งยืน

[su_custom_gallery source=”media: 88234,88235,88236,88237″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]