voice of america ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฉายภภาพยนตร์สารคดีและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Who’s My Dad?

09 มี.ค. 2023
13

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ที่ผ่าน คุณรัตพล อ่อนสนิท หัวหน้าภาคภาษาไทย VOICE OF AMERICA ประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ คุณปริชัย ศตะสุข เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ประจำกรุงเทพฯประเทศไทย U.S. Agency for Global Media จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดีและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Who’s My Dad? เรื่องราวเส้นทางชีวิตในการตามหาพ่อของนักแสดงไทยเชื้อสายอเมริกัน มอริส เค ซึ่งหนังสารคดีเรื่องนี้ได้รับการฉายที่อเมริกาและอีก 45 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย รวมทั้งการหารือเรื่องขยายความร่วมมือและโอกาสด้านพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จากคณะศิลปศาสตร์และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

[su_custom_gallery source=”media: 88128,88127,88126,88125,88124,88123,88122,88121,88120,88119,88118,88117,88116,88115,88114,88113,88112,88111,88110,88108,88107,88106,88105″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]