วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

02 มี.ค. 2023
6
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ให้แก่ นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนื่องในวาระ 126 ปีนับแต่วันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหเถระ) จำนวน 23 สถาบัน เป็นเงินสถาบันละ 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
.
ข่าว : งานประสานงาน(กรุงเทพฯ) กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
.
[su_custom_gallery source=”media: 88037,88038,88040,88041,88042,88043″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]