วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดโครงการเสวนาสร้างความเข้าใจโครงการจัดตั้งบริษัท เอ็ม.เจ.ยู. โฮลดิ้ง จำกัด (M.J.U. Holding Company)

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดโครงการเสวนาสร้างความเข้าใจโครงการจัดตั้งบริษัท เอ็ม.เจ.ยู. โฮลดิ้ง จำกัด (M.J.U. Holding Company)  เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความเข้าใจในการจัดตั้งบริษัท บริษัท เอ็ม.เจ.ยู. โฮลดิ้ง จำกัด (M.J.U. Holding Company)  โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาโครงสร้าง Holding Company และการจัดการ : กรณีศึกษา CU Enterprise และ เสวนา Spinoff คืออะไร ทำอย่างไร และใครได้ประโยชน์  ณ ห้องประชุม Co-Maker Space  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 87886,87885,87884,87883,87882,87881,87880,87879,87878,87877,87876,87875,87874,87873,87872,87871,87870,87869,87868,87867,87866,87865,87864,87863,87862,87859″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน