วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงโรงอาหารเทิดกสิกร และหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย และพบปะผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารเทิดกสิกร

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงโรงอาหารเทิดกสิกร และหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย และพบปะผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารเทิดกสิกร เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

[su_custom_gallery source=”media: 87606,87605,87604,87603,87602,87601,87600,87599,87598,87597,87596,87595,87594,87593,87592,87591,87590,87589,87588,87587″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]