วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

(ส.ค.ส.) พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน (ส.ค.ส.) อวยพรปีใหม่ แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่เคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างหาที่สุดมิได้