วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยือนกงสุลประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยือนกงสุลประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 พร้อมแสดงความขอบคุณ และพูดคุยหารือความร่วมมือในอนาคต
********************************************
Assistant to the President together with personnel from Maejo University visited U.S. Consulate General in Chiang Mai
On January 9th, 2023, Assistant Professor Dr. Preeda Srinaruewan, Assistant to the President of Maejo University together with personnel visited U.S. Consulate General in Chiang Mai for season’s greetings and to discuss previous and future collaborations.
.
ข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
[su_custom_gallery source=”media: 87494,87495,87498,87499,87500,87501″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]