วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะหารือและคารวะ ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

วันจันทร์ที่9 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และนางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน หัวหน้างาน พบปะหารือและคารวะ Chuang Suo-Hang, Ph.D. Representative Taipei Economic and Cultural Office in Thailand เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
.
.
[su_custom_gallery source=”media: 87414,87415,87417,87418,87419,87420,87421,87422″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]