วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม

วันศูกร์ที่ 6 มกราคม 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม โดย อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แนะนำรายละเอียดของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในตลอดระยะเวลา 4 เดือน พร้อมกันนั้นในช่วงบ่าย อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง ที่ปรึกษาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้บรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย: แนวโน้มที่จะเปลี่ยนไป และพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต” ณ Co-working space ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

ข่าว : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

[su_custom_gallery source=”media: 87342,87343,87344,87346,87347,87348,87349,87350,87351″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]