คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสดีที่ 4 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[su_custom_gallery source=”media: 87322″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]