วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

สวัสดีปีใหม่2566 โดยหัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพ
จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง
สุขสมหวัง ปลอดโรคปลอดภัย ตลอดปีตลอดไป
.
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz