วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มช. ด้วยดีตลอดมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และแถลงข่าว เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่สร้างสรรค์สังคมสูงอายุให้เปี่ยมศักยภาพ ศูนย์กลางในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบพหุศาสตร์ในภาคเหนือ ที่มีมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนการให้บริการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารและด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่กำลังย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ
.
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในธีมนวัตกรรมอาหารและการดูแลผู้สูงอายุเพื่อชีวิตที่ดี ได้แก่ นวัตกรรมระบบล้างผักและผลไม้ด้วยฟองไมโครนาโนโอโซน, FoodPrompt แพลตฟอร์มโภชนบำบัดผู้สูงอายุ, “ปิ่นโต” : “PINTO” เครื่องสแกนอาหารแบบชาญฉลาด Smart Food Scanner, “Smart TTI” ฉลากอัจฉริยะบ่งชี้เวลา-อุณหภูมิ สำหรับผลผลิตสด, เซรั่ม “สมุนไพรกะเพราไทยต้านริ้วรอยและชะลอวัย” รวมถึง เจลลี่รสผลไม้-เจลลี่กระเพาะปลาน้ำแดง มิติใหม่ของเจลลี่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่กลืนง่าย รสชาติดี และได้สารอาหารครบถ้วน
.
อาจารย์ ดร. อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าว ยังได้มีการแถลงนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ สอดรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” ตลอดจนมีการเปิดตัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมรติ ล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา และรีสอร์ท

.

[su_custom_gallery source=”media: 87239,87241,87242,87243,87244,87245,87246,87247,87248,87249,87250,87251,87252,87253,87254,87255,87256,87257,87258,87259,87260,87261″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]