วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งเลขที่ 133 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งเลขที่ 133 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี