วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพช่อง 5 (เชียงใหม่) ประชุมติดตามความพร้อมการทดลองออกอากาศวิทยุดิจิตอลส่วนภูมิภาคระยะที่1 (ภาคเหนือ)

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย (จังหวัดเชียงใหม่) อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย (จังหวัดแพร่) และบุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรัฐิโชติ อยู่สุข หัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุง/หัวสถานีโครงข่าย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เชียงใหม่ และทีมงาน ในการติดตามความพร้อมของอุปกรณ์ เนื้อหารายการ และบุคลากร ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทดลองออกอากาศวิทยุดิจิตอลส่วนภูมิภาคระยะที่1 ตามโครงการทดลองออกาอาศวิทยุสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ ห้องประชุม 80 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 87137,87138,87139,87140,87141,87142,87143,87144,87145,87146,87147,87148″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]