วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง “การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ไทย – ลาว”

15 ธ.ค. 2022
11

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง “การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ไทย – ลาว” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 2) คณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 3) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 4) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 5) มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต คณะเกษตรศาสตร์และป่าไม้ มหาวิทยาลัยจำปาสัก 6) คณะเกษตรศาสตร์และป่าไม้ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ซึ่งโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ไทย – ลาว ครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาภาคบรรยาย– โปสเตอร์ ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมแปลงสาธิตสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการบรรยายพิเศษ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.“การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไทย – ลาว ในอนาคต” โดย ท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย 2.การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการเงินการลงทุนใน สปป.ลาว” โดย นายวงค์คำแหง วงค์ทะจักร อธิบดีกรมการเงินต่างประเทศ กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3.การบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสและอนาคตการจัดการทรัพยากรเกษตรลาวสู่การส่งออก” โดยนายศรีประไพ ไซสงคราม ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4.การบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการและพัฒนาทรัพยากรไทย –ลาว ในทศวรรษหน้า” โดยร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

.

ข่าว : คณะผลิตกรรมการเกษตร

[su_custom_gallery source=”media: 87131,87130,87129,87128,87127,87126,87125,87124,87123,87121,87120,87119,87118,87117,87116″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]