คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “ได้เวลายกเครื่องเกษตรไทย” งานสัมมมนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร อาหาร และ สุขภาพ

07 ธ.ค. 2022
12

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจาร์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมมนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร อาหาร และ สุขภาพ พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ได้เวลายกเครื่องเกษตรไทย” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนา จำนวน 3 ประเด็นเสวนาดังนี้
1. “เกษตรกรไทยกับเทรนด์ความยั่งยืน” โดย คุณณัฐพงษ์ พันธเกียรติไพศาล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
2. “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรตอบโจทย์ตลาดโลก” โดย คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
3. “สมาร์ทฟาร์มเมอร์: ทางออกเกษตรกรไทย” โดย คุณคมธวัช วัฒนศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกรว์เด่ (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมสตาร์อัพเทคโนโลยีเกษตรไทย

[su_custom_gallery source=”media: 87000,87001,87002,87004,87005,87006,87007,87008,87009,87010,87011,87012,87013,87014,87015,87016,87017,87018,87019,87020,87021,87022,87023,87024,87025,87026,87027,87028,87029,87030,87031,87032,87033″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]