วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน “นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022” : 𝗠𝗜𝗔𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟮

07 ธ.ค. 2022
10
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และ เปิดฟาร์ม 2022 (Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022) กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
….สำหรับงานนวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่านจะได้พบกับ…
⭐ การเสวนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
⭐ จัดแสดงผลงานนวัตกรรม Innovation Day
⭐ เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ (Maejo Open Farm)
⭐ ชมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร
⭐ ชม-ชิม-ช้อป อาหาร เครื่องดื่มจากกาด 2477 และ Food Truck
⭐ ชมดนตรีในสวน ดูหนังกลางแปลง และการแสดงสยามยุทธ
🎯 พิเศษสุด✨ เฉพาะในงานนี้…รับโควตาพิเศษเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
[su_custom_gallery source=”media: 86946,86947,86948,86949,86950,86952,86953,86954,86955,86956,86957,86958,86959,86960,86961,86962,86963,86964,86965,86966,86967,86968,86969,86970,86971,86972,86973,86974,86975,86976,86977,86978,86979,86980,86981,86982,86983,86984,86985,86986,86987,86988,86989,86990,86991,86992,86993,86994″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]