ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสด การปาฐกถาพิเศษ “ได้เวลายกเครื่องเกษตรไทย” โดย ดร.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสด
การปาฐกถาพิเศษ “ได้เวลายกเครื่องเกษตรไทย”
โดย ดร.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น.
สดจากอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
📻 FM 95.50 MHz
📻 ออนไลน์ www.mjuradio.com
◾ จัดโดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้