คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามไว้อาลัยแก่ ฯพณฯ เจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีจีนที่ถึงแก่อสัญกรรม

05 ธ.ค. 2022
12

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามไว้อาลัยแก่ ฯพณฯ เจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีจีนที่ถึงแก่อสัญกรรม โดยมี ท่านรองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ Yang Jiong, Vice Consul-General ให้การต้อนรับ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ทั้งนี้ ฯพณฯ เจียง เจ๋อหมิน เป็นผู้นำที่โดดเด่น ซึ่งมีเกียรติภูมิสูงส่งและเป็นที่ยอมรับโดยพรรคคอมมิวนิสต์ กองทัพ และประชาชนจีนทุกกลุ่มชาติพันธุ์

[su_custom_gallery source=”media: 86840,86841,86842,86843,86844,86845,86846,86848,86849,86850″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]