วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะฝ่ายสื่อเสียงจากTHAIPBS PODCAST องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คุณโสภิต หวังวิวัฒนา หัวหน้าฝ่ายสื่อเสียงและทีมงาน THAIPBS PODCAST องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงร่วมกัน โดยการนี้หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดบ้าน THAIPBS ในเรื่องการเผยแพร่รายการของTHAIPBS PODCAST ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ THAIPBS หมายเลข 3

.