อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามขยายความร่วมมือทางวิชาการและบรรยายพิเศษ National Chung Hsing University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ในการประชุมวิชาการ The 9th GEAR UP Forum – Climate Smart Agriculture and Technology จัดโดย College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing Univerity ในโอกาสนี้ ได้ลงนามต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ National Chung Hsing University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
.
[su_custom_gallery source=”media: 85554,85555,85556,85557,85558,85559,85560,85561,85562,85563,85564,85565,85566,85567,85568,85569,85570,85571,85572,85573″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]