วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2565 “ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี”

>>  ใบสมัคร : คลิก

>>  สามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : saraban.iqs@mju.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด https://iqs.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_iqs/Doc_25651111101248_489660.pdf