วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 066 สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิขาการ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 066 สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิขาการ