วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

24 ต.ค. 2022
11
📣📣ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
ร่วมงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
ในวันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ลานอนุสาวรีย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
📌สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร : 0 5387 3500
⭐หากท่านไม่สะดวกร่วมงาน สามารถสแกน QR Code
เพื่อสั่งพวงมาลาและทางสำนักหอสมุดจะจัดเจ้าหน้าที่วางพวงมาลาให้ท่าน