วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา  และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 205,064.33 บาท   ณ วัดป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

.

ข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 85397,85399,85400,85401,85402,85403,85404,85405,85406,85407,85408,85409,85410,85411,85412,85413,85414,85415,85416,85417,85418,85419,85420,85421,85422,85423,85424,85425,85426,85427,85428,85429,85430,85431,85432,85433,85434,85435″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]