วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และผู้ติดตาม เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Mr. Gijs Theunissen, DVM ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และผู้ติดตาม ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเยี่ยมคารวะ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรองอินทนิล (ชั้น 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และผู้ติดตาม ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ไส้เดือนดิน) อีกด้วย

 

Agricultural Counsellor from the Embassy of the Kingdom of Netherlands in Thailand and the company had a Courtesy Visit at Maejo University

On October 20, 2022, Associate Professor Dr. Yanin Opatpatanakit, Vice President, together with the executives of Maejo University welcomed Mr. Gijs Theunissen, DVM, Agricultural Counsellor and the company from the Embassy of the Kingdom of Netherlands of Thailand on the occasion of visiting Maejo University to pay respects and discuss on academic cooperation at Inthanin Room (2nd floor), Office of the University Building.

In addition, the delegation from the Embassy of the Kingdom of Netherlands in Thailand visited the Medicinal Mushroom Development Center, Faculty of Agricultural Production and the Natural Agricultural Research and Development Center (Earthworms) as well.

[su_custom_gallery source=”media: 85390,85389,85388,85387,85386,85385,85384,85383,85382,85381,85379,85378,85377,85376,85375″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]