วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหาร University of Hohenheim สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

20 ต.ค. 2022
10

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ University of Hohenheim สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย Hohenheim (University of Hohenheim) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองสตุตการ์ต โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือการเกษตรและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโฮเอนไฮม์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1818 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน หลักสูตรที่นำเสนอเน้นการปฏิบัติ ครอบคลุมสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์การเกษตร, บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ในประเทศเยอรมนีด้านการวิจัยการเกษตร

.

[su_custom_gallery source=”media: 85370,85369,85368,85367,85366,85365″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]