วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี