มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิต

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

.

[su_custom_gallery source=”media: 85298,85299,85300,85301,85302,85303,85304,85305,85306,85307″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]