ประธานคณะกรรมการบริหาร Guangxi University of Foreign Languages (GUFL) จีน เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12 ต.ค. 2022
10

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Wei Qian ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมคณะ จาก Guangxi University of Foreign Languages (GUFL) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึษา และการส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี – โท มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องอินทนิล (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

 

Chairman of the Executive Committee Guangxi University of Foreign Languages ​​(GUFL), China visited Maejo University

On October 11, 2022, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, University Executives, and faculty members from the Faculty of Liberal Arts and International College welcomed Professor Dr. Wei Qian, Chairman of the Executive Committee and the delegates from Guangxi University of Foreign Languages ​​(GUFL), People’s Republic of China on the occasion of visiting Maejo University to discuss about academic cooperation, exchange of personnel and students, and sending bachelor and master students to study at Maejo University. The reception was held at Inthanin Room (2nd Floor), University Office Building.

[su_custom_gallery source=”media: 85253,85254,85255,85256,85257,85258,85259,85260,85261,85262,85263,85264,85265,85266,85267,85268,85269,85270,85271,85272,85273,85274,85275,85276,85277,85278,85279,85280,85281,85282,85283,85284,85285,85286,85287,85288,85289,85290,85291,85292″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]